poniedziałek, 15 kwiecień 2024 11:18

Żyźniak w punktach PSZOK

Napisał

Żyźniak w punktach PSZOK

Drodzy Mieszkańcy, od 15 kwietnia do końca roku będziemy rozdawać Żyźniaka mieszkańcom regionu MZM-GO. Żyźniaka będzie można odebrać z dowolnego punktu PSZOK. Wystarczy być mieszkańcem gminy zrzeszonej z Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami oraz przywieźć posegregowane odpady do najbliższego PSZOK-u. W zamian za posegregowane odpady każdy mieszkaniec będzie mógł odebrać kompost.

Żyźniak produkowany jest z odpadów BIO, które pochodzą z Państwa nieruchomości.

Uwaga: obowiązuję limit odbioru Żyźniaka 50l\os.

Dbając o środowisko prosimy o zabranie ze sobą worka lub pojemnika, w który Państwo własnoręcznie załadują kompost.

Przypominamy, że ZUOK Spytkowo otrzymał certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obiegu kompostu o nazwie ŻYŹNIAK.

Żyźniak można zastosować w uprawach polowych, na użytkach zielonych, w warzywnictwie, w uprawach sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych, do rekultywacji gruntów rolnych a szczególnie zalecany jest do gleby o niskiej zawartości substancji organicznej.

Zapraszamy do odbioru Żyźniaka z punktów PSZOK według harmonogramu.

LINK DO HARMONOGRAMU