piątek, 20 marzec 2015 08:01

Kompost - Żyźniak

Napisała

Środek poprawiający właściwości gleby

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.w dniu 3 czerwca 2022r otrzymał decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „Żyźniak”.

Żyźniak powstaje  w procesie kompostowania selektywnie zbieranych biodegradowalnych odpadów roślinnych (z ogrodów, parków i cmentarzy) oraz odpadów kuchennych produkowanych przez mieszkańców terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.

Przeznaczony jest on do stosowania w uprawach polowych, na użytkach zielonych, w warzywnictwie, w uprawach sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych oraz do rekultywacji gruntów rolnych. Środek poprawia właściwości gleby poprzez wzbogacenie jej
w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe, głównie azot, fosfor i potas.

Do pobrania:  Decyzja