Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich
poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa
na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPWM.06.01.01-28-001/10-00

Oś i działanie RPO
Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjent: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Finansowanie inwestycji:
Wartość projektu wynosi 44 776 766 zł
w tym:

  • środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 374 368 zł
  • współfinansowanie z budżetu państwa 2 713 124 zł
  • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Olsztynie 7 870 000 zł
  • środki własne 18 819 274zł

Termin realizacji:
2010 - 2013

Fotogaleria...

Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.01.01-28-001/10-00

Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjent: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych Spytkowo Sp. z o.o.

Finansowanie inwestycji:

Całkowita wartość projektu wynosi 54 580 934 zł

w tym:

  • środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 356 378 zł

  • współfinansowanie z budżetu państwa 3 592 302 zł

  • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Olsztynie 10 000 000 zł

  • środki własne spółki wnoszone przez MZM - GO na kapitał podstawowy 20 632 254 zł

Okres realizacji: 2010 - 2012

wtorek, 13 styczeń 2015 10:45

Zakończenie projektu

Napisane przez
wtorek, 14 maj 2013 08:55

Spotkanie informacyjne

Napisane przez
czwartek, 07 luty 2013 08:59

Informacje z budowy

Napisane przez
czwartek, 20 wrzesień 2012 10:15

Informacje z budowy

Napisane przez
poniedziałek, 03 wrzesień 2012 08:54

Nowy Wykonawca przejął budowę

Napisane przez
wtorek, 22 maj 2012 00:00

Dostawa sprzętu

Napisane przez
środa, 18 lipiec 2012 07:44

Przekazanie placu budowy

Napisane przez
środa, 27 lipiec 2011 09:00

Oficjalna inauguracja budowy ZUOK Spytkowo

Napisane przez
wtorek, 08 luty 2011 13:32

Wiemy kto wybuduje zakład...

Napisane przez
piątek, 10 grudzień 2010 08:39

Inżynier kontraktu wybrany

Napisane przez
wtorek, 12 październik 2010 14:01

Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich

Napisane przez
środa, 04 sierpień 2010 10:49

Dofinansowanie inwestycji

Napisane przez