środa, 07 czerwiec 2023 08:22

Otwarcie punktu PSZOK w Baniach Mazurskich

Napisał

PSZOK mobilny w Baniach Mazurskich

Od 15 czerwca serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do mobilnego PSZOKu organizowanego cyklicznie w Baniach Mazurskich.

PSZOK będzie zlokalizowany przy ul. Konopnickiej 33A (plac przy warsztatach gminy) i będzie czynny w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 14-17 (jeżeli trzeci czwartek miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas PSZOK będzie czynny w czwarty czwartek miesiąca).

Przypominamy, że do PSZOK można przywieźć:

-papier

-szkło

-metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe

-odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

-odpady zielone

-chemikalia

-zużyte baterie i akumulatory

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.)

-zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków)

-odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata, po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZM-GO

-papa odpadowa

-przeterminowane leki