poniedziałek, 11 marzec 2019 08:43

Licealiści są eko!

Napisała

Konkurs na ekologiczny plakat rozstrzygnięty

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie w porozumieniu z dyrekcją Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu zorganizował dla  uczniów konkurs na projekt  plakatu o tematyce ekologicznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 lutego br. Tematem przewodnim konkursu było hasło, które oddaje główny cel i ideę funkcjonowania Zakładu, tj.  „ZUOK Spytkowo chroni Mazury”. W dniu 22 marca b.r. o godz. 14.00 odbędzie się wernisaż plakatów środowiskowych w Galerii Na Śmieciach w ZUOK Spytkowo.

Kryteria wyboru zwycięskich prac zostały określone w Regulaminie Konkursu poprzez wskazanie ważnych dla Organizatora celów, takich jak: propagowanie hasła przewodniego konkursu, prezentacja ZUOK  jako instalacji wyposażonej w najnowocześniejsze technologie dostępne w branży gospodarki odpadami, propagowanie idei wspólnego działania na rzecz środowiska czy edukacja w zakresie właściwej segregacji odpadów.

 - Ochronę przyrody można propagować  na rożne sposoby. Tym razem chcieliśmy się przekonać, jak tą kwestię postrzega młodzież, młodzi artyści. Bardzo cieszy tak duży odzew oraz różnorodność przygotowanych plakatów – mówi Stanisław Szepietowski, Członek Rady Nadzorczej.
Obrana tematyka miała zainspirować młodzież do indywidualnych poszukiwań twórczych, ale przede wszystkim skłonić do refleksji nad kwestią odpowiedzialnego postępowania z odpadami dla dobra środowiska naturalnego. Plakat wykonany w dowolnej technice należało złożyć do 10 lutego br. Jury w składzie: Jerzy Banach, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Szepietowski, Członek Rady Nadzorczej, Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu oraz pani Marta Muszyńska - Józefowicz, nauczycielka koordynująca konkurs ze strony szkoły, przyznało nagrody następującym zwycięzcom:

Nagroda Główna – Kamila Aluszyk
Wyróżnienie I - Martyna Sacharko
Wyróżnienie II - Magdalena Giegiel
Wyróżnienie III  - Oskar Wasiluk

Oprócz nagród finansowych i rzeczowych uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje prace szerokiemu gronu odbiorców zarówno w Supraślu, jak i w Spytkowie. Wystawa plakatów odbyła się w supraskiej galerii „Pod Plafonem” w dniach 16-23 lutego br.
- Organizując tego typu konkursy patrzymy zarówno na aspekt artystyczny, jak i edukacyjny. Powstałe prace z pewnością przysłużą się szerzeniu idei dbania o nasze otoczenie, dlatego chcemy aby wiele osób miało okazję zobaczyć te wspaniałe plakaty – podsumowuje Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu ZUOK.

Oprócz wspomnianych wystaw bowiem, zwycięski plakat zostanie powielony i rozdystrybuowany na terenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, jak również będzie prezentowany podczas wydarzeń informacyjnych i edukacjach  organizowanych przez Zakład.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy na wernisaż 22 marca o godz. 14.00 do Galerii ZUOK Spytkowo.