wtorek, 09 lipiec 2024 09:36

Zrównoważone opakowania z tworzyw sztucznych: od produkcji do recyklingu.

Napisał

25 czerwca w Warszawie w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się organizowana przez w/w instytut konferencja pt.: „Zrównoważone opakowania z tworzyw sztucznych: od produkcji do recyklingu”. Konferencja obejmowała zakres cyklu życia opakowań z tworzyw sztucznych, począwszy od etapu produkcji, zbierania odpadów z opakowań aż po proces recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

W czasie wystąpień Pani dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska,  Kierownik Zakładu Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami  przedstawiła bardzo ciekawe i znacznie różniące się na plus (od danych GUS) wartości i informacje jakie wynikły podczas badania prowadzonego przez Instytut pt.: „Oszacowanie rocznych ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi w Polsce w latach 2021-2022 r.”

Potencjału i stanowisko instalacji komunalnych podczas studium panelowego pt.:  „RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH: EKONOMIA I BUDŻET POLSKI” przedstawił Prezes ZUOK Spytkowo Sp. z o. o. W spotkaniu wzięli udział:

  • Filip Piotrowski UNEP/GRID-Warszawa
  • Maciej Białek Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie

Klimatu i Środowiska

  • Mariusz Piasecki Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo
  • Olga Goitowska Unia Metropolii Polskich

oraz studium panelowym pt.: „SYSTEM KAUCYJNY: ZAMYKANIE OBIEGU OPAKOWAŃ PO NAPOJACH

  • Anita Sowińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Klaudia Jachira Członkini sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Podczas spotkania i wystąpień przedstawiliśmy nasze stanowisko zarówno jako recyklera, którym w części swej działalności jesteśmy jak również wsparliśmy branżę recyklingu surowcowego, która ma największy wpływ na uzyskiwanie wymaganych prawem bardzo wysokich wskaźników. Recyklerzy w Polsce pomimo tak dużych nadziei związanych z ich działalnością działają w trudnym otoczeniu prawno-rynkowym, a brak ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), o który tak bardzo od wielu lat postulują również samorządy i branża gospodarowania odpadami powoduje, że koszty zbierania odpadów opakowaniowych i ich recyklingu spadają prawie wyłącznie na mieszkańców zamiast na producentów. To znacząco ogranicza środki potrzebne do przygotowania przez recyklerów wysokiej jakości recyklatu oraz utrudnia wytworzenie potrzebnego producentom surowca. Problemem jest wielkość i zakres uzyskiwanego recyklingu bowiem ponad połowa odpadów opakowaniowych nie jest poddawana recyklingowi z powodów braku lub nieopłacalności technologii oraz braku fundamentu jakim byłoby ekoprojektowanie. Unia Europejska ma ambicje do zmiany tego stanu, podejmuje inicjatywy i wdraża przepisy mające zwiększyć procesy recyklingu ale to nie zdarzy się od zaraz.

Od zaraz czyli jak zapewniła Pani minister Anita Sowińska od 1 stycznia 2025 rząd uruchomia system kaucyjny między innymi na butelki z tworzyw sztucznych o poj. 3l., który nie tylko w naszej opinii nie rozwiąże w najbliższych kilku latach problemu uzyskiwania wysokich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, za to na pewno podwyższy koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej o problemach jakie z punktu widzenia gospodarki odpadami widzimy po wejściu w życie systemu kaucyjnego przeczytasz w artykule „Blaski i cienie systemu kaucyjnego” zamieszczonego w majowym wydaniu Przeglądu Komunalnego.

https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/blaski-i-cienie-systemu-kaucyjnego/