wtorek, 18 kwiecień 2023 07:04

Dostawa trzech samochodów dostawczych

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Dostawa trzech samochodów dostawczych

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2728/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.04.2023r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-02d909be-d9f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02d909be-d9f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_pdf

SWZ_doc

Załacznik_1_Formularz_ofertowy

Załącznik_2_JEDZ

Załącznik_3_oświadczenie_dot_przesłanek_z_art_5K

Załącznik_4_oświadczenie_grupa_kapitałowa

Załącznik_5_oświadczenie_o_aktualności_informacji

Instrukcja_JEDZInformacja o udzieleniu zamówienia część 1, 2, 3
Pobierz:
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1, 2, 3

Pobierz:

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofertyInformacja z otwarcia ofert
Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia


Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_05_18

Pytania_i_odpowiedzi_2023_05_10

Pytania_i_odpowiedzi_2023_04_28

Pytania_i_odpowiedzi_2023_04_24