poniedziałek, 13 luty 2023 08:41

Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2730/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.02.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2023r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-470d0de0-a785-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-470d0de0-a785-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Formularz_ofertowy_cz_I

Formularz_ofertowy_cz_II

Formularz_ofertowy_cz_IIII

Formularz_ofertowy_cz_IV

Formularz_ofertowy_cz_V

Zalacznik_2_JEDZ

Instrukcja_wypelniania_formularza_JEDZ

Zalacznik_3_oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_art_5k

Zalacznik_4_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego

Zalacznik_5_grupa_kapitalowa

Zalacznik_6_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji

Zalacznik_7_wykaz_dostaw

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz:

Ogloszenie

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
Pobierz:
Informacja_o_ponownym_wyborze_oferty_czesc_1_2023_07_03Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 - 2023.06.28
Pobierz:
Informacja_o_wyborze_oferty_strona_internetowa_czesc_4_2023_06_28Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 - 2023.06.28
Pobierz:
Informacja_o_ponownym_wyborze_oferty_cz_3_2023_06_28Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert Wykonawców oraz o ponownym przeprowadzeniu badania i oceny ofert część 4
Pobierz:
Informacja


Informacja o unieważnieniu czynności ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym przeprowadzeniu badania i oceny ofert część 3
Pobierz:
Informacja


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty część 3
Pobierz:
Informacja_o_ponownym_wyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4
Pobierz:
Informacja_o_wyborze

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą część 4
Pobierz:
Wniosek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1, 2, 3

Pobierz:
Informacja_o_wyborze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 5
Pobierz:
Ogloszenie


Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek - 15.05.2023r.
Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_ofert_po_poprawieniu_omylekInformacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek - 14.04.2023r.
Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_ofert_po_poprawieniu_omylek
Informacja o unieważnieniu postępowania część 5

Pobierz:
Informacja_o_unieważnieniu_cz_5

 

Pobierz informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki:
Informacja_z_otwarcia_po_poprawieniu_omyłki


Informacja z otwarcia ofert

Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_ofert


Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamówienia


Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_03_06

Pytania_i_odpowiedzi_2023_03_03

Pytania_i_odpowiedzi_2023_02_21