poniedziałek, 28 listopad 2022 12:21

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania ZUOK Spytkowo

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na dostawę pn. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2/2022

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2022 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-f372f372-6f10-11ed-aea3-5a7c432eaced

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f372f372-6f10-11ed-aea3-5a7c432eaced

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_docx

SWZ_pdf

Zalacznik_1_formularz_ofertowy

Zalacznik_2_oswiadczenie_art_125Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie

Informacje z otwarcia ofert - 06.12.2022r.
Pobierz:
Informacja _z_otwarcia


Informacja o unieważnieniu postępowania

Pobierz:
Informacja_o_unieważnieniu_postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania