poniedziałek, 21 listopad 2022 08:14

Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2729/2022

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2022 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.11.2022r.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-d0d11a03-658a-11ed-abdb-a69c1593877c

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0d11a03-658a-11ed-abdb-a69c1593877c

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

JEDZ_instrukcja

Zal_2_edytowana_wersja_formularza_JEDZ

Zal_3_oswiadczenie_dot_podstawy_wykluczenia_przewidzianej_w_art_5k

Zal_4_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby

Zal_5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zal_6_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji

Zal_7_wykaz_dostaw

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty
Pobierz:
wybór_ofertyInformacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia
UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert - 03.01.2023. godz. 8:00Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Pobierz:
ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji

Pytania i odpowiedzi:

Pobierz:
pytania_i_odpowiedzi