wtorek, 19 lipiec 2022 09:45

Dostawa nowej oraz demontaż obecnie używanej prasy belującej

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2728/2022

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa nowej oraz demontaż obecnie używanej prasy belującej.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19-07-2022 pod numerem 2022/S 137-391158

Termin składania ofert 24.08.2022 godzina 08:00.

ID postępowania miniPortal: 52fcf9f0-acec-44b8-a622-15810784ae19

Link do postępowania miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52fcf9f0-acec-44b8-a622-15810784ae19


UWAGA!!!!
Zmiana terminu składania ofert 02.09.2022r. godzina 8:00

Pobierz:

SWZ_pdf

SWZ_doc

Ogloszenie_o_zamowieniu

Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ

Instrukcja_wypelnienia_JEDZ

Procedura_dzialan_prewencyjnych

Instrukcja_PPOŻ

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia


Informacja o wyborze oferty - 22.09.2022
Pobierz:
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 02.09.2022r.
Pobierz:
zestawienie_ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia


Ogłoszenie o sprostowaniu 12.08.2022r.

Pobierz:
ogloszenie_o_sprostowaniu

Informacja o wniesieniu odwołania
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
01.08.2022r.

Pobierz:
informacja_o_odwołaniu_wezwanie_do_postępowania_odwoławczego  

odwołanie_29_07_2022

 

Pytania i odpowiedzi

2728/2022/Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści dostawę belownicy wyposażonej w poziomy system wiązania z napędem elektro – hydraulicznym, jako funkcjonalnie równoważny dla elektro – mechanicznego?
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 1
Zamawiający wyraża zgodę. 


2728/2022/Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści dostawę belownicy wyposażonej wózek/tłok prasujący wyposażony w dolne rolki jezdne smarowane z centralnego punktu smarowania oraz regulowane i wymienne boczne listwy ślizgowe, jako funkcjonalnie równoważny dla bocznych rolek jezdnych, a jednocześnie prostszy w obsłudze i konserwacji?
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 2
Zamawiający wyraża zgodę. 


2728/2022/Pytanie 3
7.Wiązanie: „stojaki na drut wiążący pod każdą szpulę” – Czy Zamawiający dopuści dostawę prasy wyposażonej w cztery cele na drut wiążący? Jest to rozwiązanie alternatywne do stojaków.
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 3
Zamawiający wyraża zgodę. 


2728/2022/Pytanie 4
„Automatyczne smarowanie układu wiążącego” – Czy Zamawiający dopuści dostawę prasy ze smarowaniem ręcznym. Pozwoli to obniżyć koszty dostawy i eksploatacji.
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę.


2728/2022/Pytanie 5

9. Wyposażenie: „automatyczny wybijak materiału” – Czy Zamawiający dopuści dostawę prasy bez automatycznego wybijaka materiału.
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 5
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.


2728/2022/Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści dostawę prasy wyprodukowanej w 2019 roku?
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 6
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.


2728/2022/Pytanie 7
„Wyposażenie: zbiornik oleju hydraulicznego o objętości oleju min. 1000 l”. Czy Zamawiający dopuści dostawę prasy ze zbiornikiem o pojemności 600 litrów. Rozwiązanie to w pełni spełnia swoją funkcję i pozwala obniżyć koszty eksploatacji maszyny.
Odpowiedź 2728/2022/Pytanie 7
Zamawiający zmienia zapisy SWZ poprzez zmianę zapisu - zbiornik oleju hydraulicznego o objętości oleju min. 600l