czwartek, 07 kwiecień 2022 07:14

Zapraszamy do PSZOK-u w Giżycku!

Napisała

PSZOK Giżycko – już otwarty!

Od dnia 9 kwietnia (sobota) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie uruchomił tymczasowy mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giżycku, do którego mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady komunalne.  PSZOK znajduje się przy ulicy Wileńskiej w Giżycku i jest czynny w dniach:
-poniedziałek i środa w godzinach do 9:00 do 17:00
- sobota w godzinach od 8.00-16.00.

PSZOK w obecnej mobilnej formie jest pierwszym etapem budowy nowoczesnej inwestycji realizowanej przez ZUOK Spytkowo, która mamy nadzieję zakończy się w 2024r.

Docelowo za obecnie oddanym do użytku miejscem zostanie wybudowany stały, centralny PSZOK służący nam  do pozbywania się odpadów, głównie problemowych, których nie powinniśmy umieszczać w pojemnikach przy nieruchomościach. Ponadto w punkcie powstanie sala edukacyjna do przekazywania wiedzy o gospodarce odpadami. Na terenie PSZOK znajdzie się również kącik wymiany i napraw rzeczy używanych, który fajnie nazwała jedna z osób komentujących na FB Pana Burmistrza jako miejsce na „różności wszelakie zdatne do użytku”. Taki kącik ma na celu stworzenie miejsca gdzie każdy mieszkaniec może zostawić rzecz, której chce się już pozbyć ale może być jeszcze wykorzystana przez inne osoby. W ten sposób przedłużymy życie produktów i zapobiegamy powstawaniu odpadów.

W pierwszym kwartale 2022r. PSZOK w Spytkowie odwiedziło ponad 400 mieszkańców Giżycka przywożąc łącznie ponad 170 ton odpadów, a w roku 2021 ZUOK zebrał łącznie ponad 2300 ton różnej frakcji odpadów. Zbiórka odpadów w PSZOK jest najtańszą formą zbierania odpadów. Aby nasze portfele jak najdłużej nie odczuły wzrostu kosztów powinniśmy dążyć do jak największej zbiórki ilości odpadów w PSZOK-ach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Giżycka i okolicznych Gmin do przywożenia odpadów do PSZOK i przypominamy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy i właściciele nieruchomości z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier,
 • szkło,
 • metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
 • odpady zielone tj. : liście, gałęzie, skoszona trawa,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, dywany itp.)
 • zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata,
 • papa odpadowa,
 • przeterminowane leki.

Nie wyrzucajmy odpadów w niedozwolone miejsca (np. lasy czy pola) po prostu przywieźmy je do PSZOK. Razem zadbajmy czyste Mazury!