środa, 16 październik 2019 07:07

Kolejne nagrody trafiły do ZUOK Spytkowo!

Napisała

ZUOK Spytkowo aż dwukrotnie doceniony w XX jubileuszowym Konkursie o Puchar Recyklingu.

Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne prowadzone w Polsce w tym zakresie. Organizatorzy wyłaniają w ramach konkursu firmy, gminy lub organizacje, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Konkurs jest organizowany od 2000 roku przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”.

W Konkursie o Puchar Recyklingu ZUOK był nagradzany wielokrotnie: w 2016 roku Spółka otrzymała wyróżnienie a w 2017 zdobyła nagrodę główną w Kategorii Złota Bateria. W roku kolejnym w kategorii głównej Liderzy Recyklingu do ZUOK powędrowało natomiast wyróżnienie w Kategorii Rekordowy Karton. W tym roku w kategorii Złota Bateria spółka otrzymała główną nagrodę.  Statuetka, przyznawana za działania zmierzające do ograniczenia ilości baterii w naszym otoczeniu.

Podczas finałowej Gali o Puchar Recyklingu wieńczącej wydarzenie Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment w Poznaniu, Prezes ZUOK Spytkowo Pan Paweł Lachowicz odebrał statuetkę Lidera Recyklingu. Nagroda przyznana została przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie  „Aktywni w województwie warmińsko – mazurskim”.

Kongres  zgromadził niemal setkę ekspertów, którzy w czasie sesji oraz paneli dyskusyjnych dyskutowali nt. ochrony środowiska oraz problemów gospodarki odpadami w Polsce i na świecie.  Wyróżnienia przedstawicielom ZUOK Spytkowo wręczono podczas uroczystej Gali wieńczącej  wydarzenie.

- Kolejne nagrody w tym organizowanym już od 20 lat konkursie utwierdzają nas, że dotychczasowe nasze działania w obszarze recyklingu i dbałości o środowisko naturalne, są zauważane przez branżę. To zachęta do dalszej pracy także na innych polach związanych z promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Tego sukcesu nie osiągnęlibyśmy bez zaangażowania naszego zespołu oraz ciągłego doskonalenia. – podkreślił Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo.
Kolejny konkurs Puchar Recyclingu już za rok!