poniedziałek, 22 lipiec 2019 10:58

Radni z Kętrzyna wizytowali zakład

Napisała

Radni Miasta Kętrzyn z wizytą w ZUOK

Zarząd Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami zaprosili przedstawicieli Samorządu oraz Radnych Miasta Kętrzyn na wizytę studyjną. Spotkanie, które miało miejsce 9 lipca, dotyczyło wielu aspektów działalności mazurskiego zakładu.

Gościom zależało na poznaniu specyfiki funkcjonowania Zakładu w Spytkowie. Burmistrz Miasta Kętrzyn, pan Ryszard Niedziółka, jego zastępca, pan Maciej Wróbel oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Kętrzynie rozpoczęli wizytę od zwiedzania instalacji. Z zainteresowaniem wizytowali najważniejsze obiekty naszej firmy, czyli sortownię i kompostownię, jak również segment do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazyny: do czasowego przechowywania eternitu oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.  

Następnie uczestników spotkania zaproszono na prezentację, którą prowadzili Przewodniczący Zarządu MZM-GO, pan Wojciech Ogłuszka oraz Prezes Zarządu ZUOK, pan Paweł Lachowicz. W jej trakcie padło wiele pytań dotyczących zarówno stosowanej technologii, poziomów odzysku czy też kosztów zagospodarowania odpadów.  Spotkanie było bardzo owocne zarówno dla gości jak i gospodarzy. Poziom i sposób zarządzania procesami z zakresu gospodarki odpadami są niezwykle ważnymi tematami w branży, dlatego też każde tego typu spotkanie, z przedstawicielami władz oraz specjalistami o ogromnym  doświadczeniu w zagospodarowaniu odpadów, jest niezwykle cennym doświadczeniem.