poniedziałek, 22 lipiec 2019 10:29

Wystawa witraży w naszej Galerii

Napisała

Sztuka polskiego witrażu


W dniu 28 czerwca, w Galerii ZUOK Spytkowo miała miejsce inauguracja wystawy prac Wiery i  Romana Godlewskich. Oprócz możliwości podziwiania dorobku artystów, nasi goście usłyszeli kilka ciekawych historii związanych z trwającą już 45 lat pasją Państwa Godlewskich.

Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia krótkiego filmu, podczas którego Roman Godlewski opowiedział o początkach swojej artystycznej drogi. Już jako absolwent szkoły plastycznej zaczął  realizować swoje marzenie o tworzeniu witraży. W dążeniu do spełnienia tego marzenia niemalże od samego początku towarzyszyła mu jego małżonka, która odpowiada za projekty graficzne. Pan Roman podkreślił, że obecnie jego firma realizuje duże i skomplikowanie przedsięwzięcia, a także renowacje. Wspomniał też o tym, że praca ta jest żmudna i wymaga cierpliwości oraz niezwykłej precyzji dlatego w proces twórczy zaangażowanych jest kilka osób. Przytoczył także kilka ciekawych faktów historycznych związanych z witrażami m.in. o tym jak powstawało szkło w Egipcie.

Po krótkiej prezentacji Pana Romana miało miejsce oficjalne przywitanie gości przez Pawła Lachowicza, prezesa ZUOK Spytkowo – między innymi burmistrza Piaseczna – Pana Daniela Putkiewicza, gości z Obwodu Kaliningradzkiego, artystów. Następnie goście wysłuchali krótkiego koncertu Michała Lamparda, który wykonał utwory z gatunku poezji śpiewanej przy akompaniamencie gitary akustycznej.

Po koncercie głos zabrał Stanisław Szepietowski – kustosz galerii. Podkreślił on, że sztuka witrażu jest bardzo wymagającym gatunkiem dla twórcy – osoba wykonująca witraże jest artystą i jednocześnie precyzyjnym rzemieślnikiem. Pan Stanisław wspomniał także o początkach Galerii na Śmieciach oraz o dotychczasowych wystawach. Dodał, że wystawa witrażowa jest zamknięciem kilkuletniego cyklu edukacyjnego, który polegał na pokazaniu technik malarskich oraz technik pokrewnych. Na koniec Pan Szepietowski podziękował Państwu Godlewskim za przybycie i oficjalnie ich przywitał.
W ostatniej części spotkania głos zabrali Państwo Godlewscy. Pan Roman opowiedział o tym, że witraż robiony jest ręcznie, bez użycia maszyn i rozwiązań technicznych, dlatego w jego wykonaniu przede wszystkim liczy się praca zespołowa. Następnie przedstawił swoich pracowników oraz syna – obecnego właściciela firmy.
Na zakończenie prowadzący podziękował gościom za udział w inauguracji wernisażu, zachęcił do zwiedzenia galerii oraz Zakładu, jak również wpisu do księgi pamiątkowej.

Wystawa prac Państwa Godlewskich w Galerii na Śmieciach potrwa do 24 września. Serdecznie zapraszamy!