wtorek, 09 maj 2017 06:57

ZUOK Spytkowo na konferencji o odpadach

Napisane przez Katarzyna Komuda

O wdrażaniu planu gospodarki odpadowej na Warmii i Mazurach

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Rucianym-Nida odbyła się konferencja "Wdrażanie planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego - realizacja celów gospodarki o obiegu zamkniętym". Jednym z prelegentów był Paweł Lachowicz, prezes zarządu ZUOK Spytkowo.

Głównym celem dwudniowego spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z realizacją planu gospodarki odpadowej na lata 2016 - 2022. Po wprowadzeniu zaprezentowanym przez Bogdana Meinę, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które poświęcone było głównym ideom i zasadom funkcjonującego planu, nowe wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przedstawił Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Na konferencji poruszono również szereg tematów, które związane są z konkretnymi aspektami funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, a mianowicie: finansowaniem inwestycji, kontrolą i monitoringiem, jak również rekultywacją składowisk w województwie warmińsko mazurskim.

Tematyka drugiego dnia konferencji skupiona była na przeglądzie poszczególnych instalacji, w tym także Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Prezentacji o ZUOK towarzyszył również film z II Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej, która odbyła się 1 kwietnia br. w siedzibie Spółki.

- Nasz Zakład realizuje zadania kompleksowej gospodarki odpadami na obszarze północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Nie zapominamy jednak o działaniach informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców, ponieważ żadna technologia nie zastąpi nigdy segregowania u źródła - mówił na konferencji Paweł Lachowicz, prezes zarządu ZUOK Spytkowo.

Udział w konferencjach związanych z branżą odpadową jest nie tylko okazją do zdobycia wiedzy i zapoznania się z nowymi wymogami związanymi z realizacją przyjętych celów. To również doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniem i poglądami, które w rezultacie przyczynić się mogą do wdrażania kolejnych działań, mających na celu ograniczenie wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Tematy wykładów na konferencji:
1. Krajowy plan gospodarki odpadami
2. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022;
Uchwała w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami - Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych
3. Nowe wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
4. Finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w województwie w perspektywie finansowej 2014-2020 - Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
5. Kontrola i monitoring gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2014-2016
6. Rekultywacja składowisk odpadów w województwie
7. Realizacja gospodarki odpadami komunalnymi w województwie w 2016 r.;
8. Sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi - nowy wzór
9. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych - plany inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przetwarzania bioodpadów
10. Przegląd regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych -
Region Zachodni, Region Północno-Wschodni, Region Centralny, Region Północny
11. Budowa elektrociepłowni na paliwo z odpadów w województwie