środa, 22 luty 2017 11:16

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Napisała

Konkurs fotograficzny dla miłośników ptaków

 

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna Spytkowo 2017, która odbędzie się 1 kwietnia br. (sobota) to kontynuacja edukacyjnego przedsięwzięcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie skierowanego do wszystkich lokalnych miłośników przyrody. Ubiegłoroczna edycja tego wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągnęła zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chętnych do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu ornitologii. Pozytywne opinie o konferencji ze strony zaproszonych gości, prelegentów i przybyłych mieszkańców świadczą o dużym zapotrzebowaniu na organizację tego typu spotkań zrzeszających osoby zainteresowane tematyką przyrodniczą.

Głównym celem Mazurskich Konferencji Ornitologicznych jest stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących zagadnień związanych z bierną i czynną ochroną ptaków. Stałe i konsekwentne podnoszenie rangi i znaczenia konferencji w regionie pozwoli na poszerzenie grupy odbiorców i dotarcia do jak największej ilości osób przejawiających zainteresowania przyrodnicze. Poziom merytoryczny wydarzenia ma zagwarantować dobór odpowiednich prelegentów - osób o olbrzymim doświadczeniu i uznanym dorobku w skali kraju. Mazurskie Konferencje Ornitologiczne w Spytkowie zyskały również patronat Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Głównym założeniem cyklu ma być zuniwersalizowanie treści, które zainteresowałyby zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak też amatorów dopiero rozwijających swoje przyrodnicze pasje. Zaproszenie osób cieszących się dużą popularnością i uznaniem w środowisku: Tomasza Kłosowskiego - dziennikarza, fotografa i współautora programów telewizyjnych "Dzika Polska", czy "Tańczący z naturą", dr Doroty Zawadzkiej - autorki wielu atlasów, publikacji i książek i o ptakach, czy dr Ewy Rumińskiej - założycielki fundacji "Albatros" i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, daje możliwość zaprezentowania szerokiego spektrum opinii, poglądów i różnorodnych działań podejmowanych na rzecz ochrony ptaków.

W trakcie konferencji odbędzie się wręczenie nagród w II Konkursie Fotograficznym dla szkół pod hasłem "W powietrzu, w wodzie i na lądzie - ptaki Regionu Wielkich Jezior Mazurskich". Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy naszej Fundacji oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. A zatem fotografujmy ptaki!

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU