sobota, 28 maj 2016 06:09

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ZUOK Spytkowo

Napisała

Chronimy Mazury! Dni otwartych drzwi w ZUOK Spytkowo

W dniach 13-14 maja br. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie już po raz drugi zorganizował Dni otwartych drzwi. ZUOK to nowoczesny obiekt wyposażony w najnowsze technologie z branży gospodarki odpadami, warto więc aby okoliczni mieszkańcy, w tym najmłodsi, mogli się osobiście przekonać o jakości i znaczeniu jego funkcjonowania.

Oficjalne rozpoczęcie Dni otwartych zainicjowała przemowa Pana Janusza Moszczyńskiego, Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który podkreślił znaczenie Zakładu we właściwej gospodarce odpadami, a także zaprosił do zwiedzania i zadawania wszelkich, nurtujących mieszkańców pytań. Podobnie jak w ubiegłym roku, współorganizatorem akcji był Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przewodniczący Związku i zarazem burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Pan Józef Karpiński wraz z Prezesem Zarządu ZUOK Pawłem Lachowiczem powitali wszystkich gości przybyłych na wydarzenie.

Rangi całemu przedsięwzięciu nadała także obecność przedstawicieli władz, organizacji pozarządowych oraz liderów opinii: członków Rady Nadzorczej ZUOK Spytkowo, Przewodniczącego Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Gminy Giżycko, Nadleśnictwa Borki, Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z Giżycka oraz delegacji gości z Czerniachowska, położonego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Wszyscy goście zostali podzieleni na grupy, a rolę przewodników po ZUOK wcielili się jego pracownicy. Możliwość przyjrzenia się pracy Zakładu od środka, poznanie drogi i dalszych losów odpadów opuszczających nasze domy, a przede wszystkim uzmysłowienie sobie jak wiele z nich udaje się odzyskać dzięki segregacji i nadać drugie życie - to główne elementy podkreślane przez mieszkańców po zwiedzeniu inwestycji.

Dni otwarte to świetna okazja do edukacji najmłodszych, dlatego również w tej edycji Zakład gościł pedagogów wraz z uczniami Szkoły podstawowej nr 1 z Węgorzewa, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z Giżycka, Ochotniczego Hufca Pracy i Specjalnego Ośrodka Szklono - Wychowawczego z Giżycka, Gimnazjum ze Starachowic.

W wydarzeniu uczestniczyli również podopieczni szkoły plastycznej z Czerniachowska, a ich obecność nie była przypadkowa: wzięli oni udział w organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy warsztatach artystycznych. Widać więc, że całe przedsięwzięcie miało wymiar zarówno edukacyjny , jak również artystyczny i wychowawczy. Międzynarodowe spotkania, zwłaszcza dzieci i młodzieży, służą komunikacji i poznaniu nowych kultur. Zapraszanie zagranicznych gości pozwala na wymianę doświadczeń, a w rezultacie przyczynia się do nawiązania stałych relacji i współpracy, dlatego też ZUOK już po raz kolejny wprowadza tę formę do organizowanych przez siebie wydarzeń.

Po zwiedzaniu i możliwości przyjrzenia się pracującym na jego terenie ludziom i maszynom na najmłodszych czekał słodki poczęstunek. Łącznie podczas Dni otwartych ZUOK odwiedziło i wzięło udział w zaplanowanych atrakcjach ponad 250 dzieci. W wyniku dużego zainteresowania akcją w roku ubiegłym zdecydowaliśmy się ponownie zaprosić młodzież i pokazać im, czym dokładnie się zajmujemy. Cieszymy się, że frekwencja ponownie dopisała - podkreśla Paweł Lachowicz.

Warto podkreślić, że przedsięwzięcie organizowane w ZUOK Spytkowo odbyło się w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Wpływ dofinansowanych w ramach funduszy inwestycji jest nie do przecenienia dla mieszkańców i otaczającej ich infrastruktury. Spotkania tego typu to jeden z wielu elementów działań prospołecznych organizowanych przez Zakład: Mamy pełną świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i charakteru prac, które są prowadzone w ZUOK. Dlatego nasze zaangażowanie społeczne przejawia się między innymi w organizacji tego typu spotkań - jesteśmy otwarci dla mieszkańców i chcemy wspólnie dbać o otaczającą nas przyrodę - mówi Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo.