środa, 20 grudzień 2017 09:13

Ćwiczenia straży pożarnej na terenie instalacji

Napisał

Pożar pod kontrolą

Działania związane z wystąpieniem ryzyka powstania pożaru, które odbyły się 12 grudnia na terenie Zakładu miały na celu skoordynowanie prac służby ratowniczych w tak poważnej sytuacji. Przeprowadzenie ich w okresie zimowym związane jest z wystąpieniem ewentualnego zagrożenia przy niskich temperaturach, które mogą znacznie utrudnić ustalone postępowanie.

Akcja została przeprowadzona pod nadzorem naczelnika wydziału operacyjno - szkoleniowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, bryg. mgr Arkadiusza Gij. Założono sytuację, w której pożar powstałby w pomieszczeniu warsztatowym i rozprzestrzeniał się również na budynek sortowni. Do wykonania ćwiczeń oddelegowanych zostało kilkudziesięciu strażaków oraz 5 wozów strażackich z czterech jednostek (PSP Giżycko, OSP Miłki, OSP Spytkowo oraz Wojskowej Straży Pożarnej). Działania wspierali również policjanci z Komendy Powiatowej w Giżycku, których rola zarówno podczas ćwiczeń, jak i przy realnym zagrożeniu, polega na utrzymaniu porządku, i zabezpieczaniu działań prowadzonych przez służby pożarowe.

Strażacy sprawnie przeprowadzili kolejne etapy czynności: zabezpieczyli teren oraz dojazd w trudnych warunkach atmosferycznych, przeprowadzili akcję ratowniczą osób poszkodowanych, ewakuowali pracowników sortowni i przystąpili do działań gaśniczych. W zaistniałych warunkach istotnym było również rozłożenie namiotu z ciepłym powietrzem, aby umożliwić ewakuowanym osobom odpoczynek, jak również zapewnienie ciepłych napoi.

- Przepracowanie schematu działań w tego typu sytuacjach jest nie do przecenienia. Pozwalają one przewidzieć zdarzenia kryzysowe, które mogą się pojawić w momencie prawdziwego zagrożenia. W przypadku założeń naszej akcji głównym wrogiem była niska temperatura, która spowodowała m.in. zamarznięcie hydrantów na terenie ZUOK Spytkowo. Niezbędne zatem było dostarczenie wody z pobliskiej wsi. Praktyka to najlepszy nauczyciel, również przy tak ważnych zadaniach - mówi Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo.

W Zakładzie regularnie przeprowadzane są ćwiczenia i szkolenia z zakres PPOŻ i BHP. Dzięki nim pracownicy nie tylko uczą się w praktyce zasad, które mogą uratować ich zdrowie czy życie, ale także zyskują realny pogląd na sytuację zagrożenia.