poniedziałek, 11 grudzień 2017 09:30

Listopadowe liczenie ptaków

Napisane przez Krzysztof Pawlukojć

Listopadowe liczenia ptaków w ZUOK-u

Listopad w tym roku zdecydowanie nie rozpieszczał warunkami pogodowymi. Wyjazd Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk "Kania" na obserwacje do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie tym razem zapowiadał się na niezwykle trudny w związku z chłodem, ulewnym deszczem i słabą widocznością. Jednak po raz kolejny młodym miłośnikom ptaków dopisało szczęście. W sobotnie południe tuż przed wyjazdem chmury zaczęły się przecierać i zanim wszyscy zasiedli w autokarze już świeciło dawno nie widziane słońce. Na plac w ZUOK-u spłynęły jasne promienie pięknie oświetlające arenę naszych obserwacji.

Tym razem pobyt był zdecydowanie zdominowany przez ptaki krukowate: kruki, kawki, gawrony i wrony siwe. Mimo, iż uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali się do praktycznej identyfikacji mew, tym razem raczej nie mieli okazji do wykorzystania zdobytej wiedzy. Mew było mało, a te które się pojawiły tylko krążyły wysoko nad terenem zakładu. Jednak i tym razem udało się zaobserwować wiele ciekawych historii. Dużo emocji u "kaniowiczów" wywołała choćby obserwacja zmagań krogulca z grupą zdenerwowanych kruków. W konfrontacji z przeważającą ilością rywali leśny drapieżnik był z góry skazany na niepowodzenie i musiał się czym prędzej ewakuować. Dużą frajdę sprawiły również stada mazurków, które wdzięcznie pozowały dzieciom do fotografii. Kolejny pobyt w ZUOK-u należy ponownie zaliczyć do niezwykle udanych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki obserwacji.

Wyniki monitoringu terenu ZUOK-u z dnia 18 listopada 2017r.

Lp

Gatunek

Ilość [szt.]

1.

Mazurek

9

2.

Wrona siwa

22

3.

Krogulec

1

4.

Myszołów

2

5.

Mewa siwa

13

6.

Gawron

182

7.

Kruk

47

8.

Mewa srebrzysta

11

9.

Mewa śmieszka

15

10.

Kawka

680

11.

Sójka

2

Razem

984