środa, 25 wrzesień 2019 12:18

Mazurskie Warsztaty Komunalne „REKO – EKO”

Napisała

Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami wspólnie z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Sp. z o.o. przystąpił do realizacji Mazurskich Warsztatów Komunalnych „REKO – EKO” w roku szkolnym 2019/2020.

W ramach zajęć postaramy się w przystępny i przyjazny sposób przybliżyć uczestnikom, ideę gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy), której głównym założeniem jest traktowanie odpadów jako  cennych surowców, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Twórcze i przyjazne dzieciom warsztaty „REKO – EKO” mają za zadanie rozbudzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec mazurskiej przyrody. Nasze metody nauczania to: projektowanie dostosowanych do wieku sytuacji edukacyjnych, działanie praktyczne, doświadczenie, metoda twórczo-skojarzeniowa, zabawa. Nie zabraknie dyskusji, wyzwań ekologicznych, gier i quizów. Zajęcia pobudzą wyobraźnię i kreatywność uczestników. Pragniemy też zaintrygować uczniów procesami zachodzącymi w zakładzie np. redukcją chemiczną podczas kompostowania, ograniczaniem gazów cieplarnianych np. metanu oraz zachęcić do obserwacji zjawisk meteorologicznych.

Do pobrania:

Regulamin udziału w zajęciach

Formularz zgłoszeniowy